Unitatea pentru managementul calităţii (UMC)UMC funcţionează ca echipă de lucru constituită la nivel de IDSA pentru proiectarea, implementarea, dezvoltarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii corespunzător obiectului şi domeniului de activitate a instituţiei, coordonând procesul de acreditare pentru activitatea structurilor specifice - LNRDSA.

Sistemul de management al calităţii din IDSA constituie baza pentru organizarea şi derularea schemelor de încercări de competenţă, în domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor.


Echipa de lucru:

Manager Calitate IDSA - Dr. Alina POPESCU
Responsabili managementul calității privind cerințele standardului SR EN ISO/CEI 17025
  • Dr. Graziela Olimpia NEAGOE
  • Dr. Adriana RĂGĂLIE
Responsabili managementul calității privind cerințele standardului SR EN ISO/CEI 17043
  • Dr. Florica BRUCHER
  • Dr. Emanuela GUȚU
Responsabili cu funcţia metrologică
  • Chim. Dr. Daniela NICA
  • Chim. Cristina Margareta ȚOCA
Ofiţeri de biosecuritate
  • Dr. Raluca Maria BĂDULESCU
  • Dr. Silvia Cornelia ANTONIU
Documente UMC