Activităţi cu tarifeTarifele pentru efectuarea analizalor și examenelor de laborator în domeniul sănătății animalelor, prevăzute în legislația în vigoare, efectuate în cadrul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală se pot achita astfel:

  • Plăți efectuate de pe teritoriul României:
    • În contul bancar, IBAN: RO15TREZ70520G330400XXXX, TREZORERIA STATULUI SECTOR 5;
    • Personal, la casieria Institutului de Diagnoastic și Sănătate Animală - program de lucru încasări 08.30- 15.00;
  • Plăți efectuate din străinătate:
    • În contul bancar, IBAN: RO15TREZ70520G330400XXXX, TREZORERIA STATULUI SECTOR 5, SWIFT : TREZROBU.

COD FISCAL IDSA: 4316171

ATENŢIE !


NU SE ADMITE PLATA PRIN NICI O ALTĂ MODALITATE DECÂT CELE PREZENTATE MAI SUS