1. Serviciul Economico – Administrativ:
    1. Biroul Financiar, Contabilitate, Salarizare
    2. Compartimentul Achiziţii, Investiţii
    3. Compartimentul Administrativ
  2. Compartimentul Juridic şi Resurse Umane
  3. Compartimentul Audit Public Intern
  4. Compartimentul Registratură/Arhivă
  5. Unitatea pentru Managementul Calităţii