Legislaţie
 • Legislație privind organizarea activităţii veterinare:
  1. Ordonanţa nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii veterinare;
  2. Hotărârea nr. 1415 din 18 noiembrie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia;
  3. Ordinul nr. 205 din 20 decembrie 2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora;
  4. Ordinul nr. 114 din 30 decembrie 2013 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
  5. Ordin nr. 81 din 25 septembrie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar;
 • Legislație privind acțiunile sanitare veterinare:
  1. Hotărârea nr. 1156 din 23 decembrie 2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora;
  2. Ordinul nr. 35 din 30 martie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor;
  3. Ordinul nr. 145 din 21 septembrie 2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi din domeniul organismelor modificate genetic
  4. Ordinul nr. 96 din 22 iulie 2014 - Tarife aprobate actualizate în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
 • Legislație privind infrastructura calităţii:
  1. Ordonanţa nr. 23 din 29 august 2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, aprobată de Legea 256/2011
  2. Ordonanţa nr. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată de Legea 50/2015
  3. Lege nr. 163 din 24 iunie 2015 privind standardizarea naţională, promulgată de Decretul 568/2015