Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală este Organism de evaluare a conformităţii (OEC)
acreditat pentru: