Activităţi acreditate RENARInstitutul de Diagnostic şi Sănătate Animală este Organism de evaluare a conformităţii (OEC) acreditat pentru: