Scheme de încercări de competenţăDerularea schemelor de încercări de competenţă pentru domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor are loc în cadrul creat de Unitatea pentru Managementul Calităţii (UMC), în condiţii de acreditare conform standardului SR EN ISO/CEI 17043.

În conformitate cu cerinţele organismului naţional de acreditare (RENAR) privind funcţionarea laboratoarelor de încercări în regim acreditat, există obligativitatea participării periodice a acestora la scheme de încercări de competenţă. Prin acest demers se stabileşte gradul de încredere în rezultatele furnizate de laboratoarele participante.

Ca urmare, IDSA vine în sprijinul laboratoarelor din ţară şi nu numai, cu o oferta generoasă de scheme de încercări de competenţă, fiind unul dintre furnizorii de încredere pentru interpretarea rezultatelor încercărilor executate.

Principalii beneficiari ai acestei oferte sunt laboratoarele publice din sistemul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor din România (LSVSA), pentru domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor.


Echipa de lucru:

Manager Calitate IDSA - Dr. Alina POPESCU

Responsabili pentru managementul calității privind cerințele standardului SR EN ISO/CEI 17043
  • Dr. Florica BRUCHER
  • Dr. Emanuela GUȚU


Documente