Autorizări / avizăriInstitutului de Diagnostic şi Sănătate Animală
prin
Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Diagnostic şi Sănătate Animală (LNRDSA),


desfăşoară activităţi specifice pentru care îndeplineşte cerinţele autorităţilor de reglementare şi ale organizaţiilor care acordă recunoaştere, astfel: