Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

        Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (IDSA) este unitate cu personalitate juridică şi funcţionează ca instituţie publică de interes naţional, în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

       IDSA a fost înfiinţat ca Laborator Central Sanitar Veterinar de Diagnostic prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 248 / 1966. În conformitate cu prevederile art. 5, alin. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea Laboratorului Central Sanitar Veterinar de Diagnostic a fost modificată în Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală.

        Organizarea şi funcţionarea IDSA sunt reglementate de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii veterinare - aprobată cu modificări şi completări prin Legea 215 din 27 mai 2004 - cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului României nr. 1415 din 18 noiembrie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia şi Ordinele Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

        Funcţionarea operaţională a IDSA se realizează în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al institutului şi a prevederilor de detaliu cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioară al acestuia.

Noutati