Motto:

"Medicul uman salvează omul, pe când medicul veterinar salvează omenirea" - Louis Pasteur


Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (IDSA) este unitate cu personalitate juridică şi funcţionează ca instituţie publică de interes naţional, în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ca Institut de referinţă (INR)

IDSA a fost înfiinţat ca Laborator Central Sanitar Veterinar de Diagnostic prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 248 / 1966. În conformitate cu prevederile art. 5, alin. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea Laboratorului Central Sanitar Veterinar de Diagnostic a fost modificată în Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală.

Organizarea şi funcţionarea IDSA sunt reglementate de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii veterinare - aprobată cu modificări şi completări prin Legea 215 din 27 mai 2004 - cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului României nr. 1415 din 18 noiembrie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia şi Ordinele Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Funcţionarea operaţională a IDSA se realizează în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al institutului şi a prevederilor de detaliu cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioară al acestuia, cu respectarea principiilor generale aplicabile administraţiei publice şi a celor de etică şi conduită profesională, pe domeniul specific de activitate.

Începând din anul 2019, în cadrul IDSA funcţionează în regim de desemnare, un LABORATOR DE REFERINŢĂ al Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate Animală - L N R pentru RABIE.


  • Solicitarea informaţiilor de interes public
  • Formularea unei petiţii
  • Noutăţi
  • Rețea socială
Responsabili cu difuzarea informaţiilor de interes public:
  • Conf. Univ. Dr. Florica BĂRBUCEANU
    Delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere de Director al Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală
  • Dr. Clara Liana Vasilescu
    Pentru situațiile în care, din motive întemeiate, Directorul IDSA se afă în imposibilitatea de exercitare a atribuțiilor de comunicator

Date de contact

Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Cod Poştal 050557
E-mail: office@idah.ro, Web: www.idah.ro
Fax: 0214.113.394
Telefoane:

Secretariat:
Analize / animale terestre
Analize / animale acvatice si insecte utile

Program de lucru

Luni - Vineri: 830 - 1530
(cu excepţia zilelor libere şi a sărbătorilor legale)