Transportul necomercial al animalelor de companieVerificarea nivelului de anticorpi antirabici postvaccinali – Cerere de analiză

Pasul 1

Vreți să călătoriți în România cu animalul dumneavoatră de companie, venind din străinatate, sau invers, vreți să călătoriți în străinătate plecând din România? Pentru a nu vă risca planurile de călătorie, vă recomandăm ca înainte de a vă planifica călătoria, să consultați din timp informațiile disponibile pe site-ul ANSVSA, al Comisiei Europene dar și legislația specifică ce trebuie respectată la nivel european, prezentate mai jos:

Pentru informații concrete privind condițiile, cerințele și documentele necesare călătoriei cu animalul de companie contactați DSVSA județeană pe raza căreia domiciliați:

http://www.ansvsa.ro/ansvsa/structuri-teritoriale-d-s-v-s-a/

In situația în care călătoria dumneavoastră are în vedere deplasarea în alte țări, în afara statelor membre ale Uniunii Europene, trebuie să contactați autoritățile competente ale acelor state, în vederea informării corecte asupra condițiilor și cerințelor specifice de călătorie necesare animalelor de companie în acele state.

Pasul 2

Veți constata că, în cazul animalului dumneavoastră de companie, pe lângă celelalte condiții legale pentru planificarea și efectuarea călătoriei (țara de plecare, țara de destinație, microcipul, pașaportul animalului și alte documente, tratamente antiparazitare, vaccinare antirabică și alte vaccinări), acesta să fie supus obligatoriu unei testări serologice pentru evaluarea titrului de anticorpi post vaccinali antirabici (Testul FAVN).

IDSA este aprobat CE pentru efectuarea testării FAVN

Rezultatele testului FAVN sunt recunoscute la controalele de frontieră numai dacă testările se efectuează în laboratoare din Uniunea Europeană sau Țări Terțe aprobate de Comisia Europeană. Vezi lista completă a laboratoarelor aprobate la nivel internațional:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm

Pasul 3

Contactați medicul dumneavoastră veterinar. Acesta vă va consilia și dacă condițiile privind mișcarea ne comercială a animalului sunt îndeplinte, vă va invita la cabinet pentru prelevarea unei probe de sânge necesare efectuării testului FAVN.

Medicul dumneavoastră veterinar va completa, după prelevarea probei, și o Cerere de analiză (ataşată prezentei informării). La recepția probei la IDSA, proba va fi însoțită de Cererea de analiză completată și câte o copie integrală a pașaportului animalului și după caz, dacă animalul este născut, microcipat și înregistrat în România, a carnetului de sănătate al animalului ce conține toate informațiile sanitare (vaccinări) efectuate până la primirea pașaportului.

Datele personale existente în pașaportul/carnetul de sănătate al animalului și cererea de analiză vor fi utilizate exclusiv de către laboratorul nostru pentru validarea rezultatelor testării și elaborarea buletinului de analiză respectiv.

Pasul 4

Informații necesare proprietarului și medicului veterinar privind prelevarea, condiționarea, pregătirea probei și condițiile de transport către laborator

 • Când probele pot ajunge la laborator în maxim 24 ore

  Recoltarea probelor se face în vacutainer steril pentru ser (FARA ANTICOAGULANT). Vacutainerul trebuie să menţină condiţiile de sterilitate a probei, recoltarea realizându-se fără deschiderea tubului. Cantitatea de sânge pentru o probă trebuie să fie de 2,5 - 5 ml.

  Proba de sânge proaspăt recoltată (în vacutainer) trebuie să fie manipulată astfel:
  • poate fi adusă imediat la IDSA (a se evita agitarea vacutainerului);
  • dacă nu poate fi transportată imediat, proba este ţinută 30 min. – 1 oră la temperatura camerei (la 23 – 25℃) pentru exprimarea serului, apoi proba se pune la frigider, (NU la congelator) până când este transportată la I.D.S.A.;
  • perioada de timp dintre recoltare şi recepţia probei în Laborator nu trebuie să fie mai mare de 24 de ore.
  • transportul probei către Laborator se face obligatoriu la 4℃.

 • Când probele pot ajunge la laborator după 24 ore

  Serul se extrage de pe coagul în condiţii optime şi se transferă într-un flacon/tub steril.
  Proba de ser (minim 1 ml) se poate păstra la congelator (la – 20℃) până la expedierea ei către IDSA.

 • Proba trebuie să fie expediată împreună cu Cererea de analiză, copiile integrale ale pașaportului și a carnetului de sănătate (conform descrierii de la Pasul 3).

Pasul 5

Probele prelevate și pregătite în condițiile descrise mai sus vor fi ambalate astfel încât să se evite agitarea, răsturnarea, lovirea tubului și să se păstreze lanțul frigorific de maxim 4℃ și se trimit către IDSA.

Programul de primiri probe la IDSA pentru examenul serologic pentru determinarea anticorpilor antirabici postvaccinali – FAVN:
Luni – Joi: 8,30 – 15,30
Vineri: 8,30 – 14,30

Probele recepționate vor fi introduse în testare numai după ce se face dovada plății analizei de către beneficiar.

Informații privind efectuarea plăților aferente testului FAVN

Tariful pentru o probă (o analiză) este 266 LEI (conform Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 63/2020 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare).
Cheltuielile pentru recoltarea și transportul probelor către laborator sunt și acestea suportate de către beneficiar.

Contravaloarea testului se poate achita:
 • în numerar direct la casieria IDSA de către proprietar/delegat;
 • prin virament/transfer bancar specificându-se numele proprietarului şi scopul plaţii ("Test FAVN"). Copia după ordinul de plată se va ataşa celorlalte documente.
Informatii bancare:
 • Pentru plăţi efectuate de pe teritoriul Romaniei:

  I.D.S.A./INSTITUTUL DE DIAGNOSTIC SI SANATATE ANIMALA
  Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti
  Cod fiscal: 4316171
  Cont: IBAN RO15TREZ70520G330400XXXX
  Trezorerie sector 5

 • Pentru plăţi efectuate din străinatate

  I.D.S.A./INSTITUTE FOR DIAGNOSIS AND ANIMAL HEALTH
  Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, Bucuresti
  Cod fiscal: 4316171
  Cont: IBAN RO15TREZ70520G330400XXXX
  Trezoreria Statului
  Cod SWIFT : TREZROBU

Plata contravalorii testului se face numai în moneda naţionala – LEI (RON).
Nu se acceptă şi nu se recepţionează probe însoţite de bani cash în plic sau în coletele cu probe.

Pasul 6

Transmiterea Buletinului de analiză cu rezultatul testării

Rezultatul testării va fi comunicat sub formă de Buletin de Analiză, în limba română, în termen de maxim 3 săptămâni de la introducerea in testare a probei, respectiv plata sau confirmarea plății analizelor (transfer bancar).

Buletinele de analiză originale pot fi ridicate de la sediul IDSA de către proprietar/delegat sau prin firme de curierat pe cheltuiala beneficiarului.
Buletinele de analiza pot fi transmise pe e-mail sub fomă scanată.

IDSA nu efectuează expedierea poștală a buletinelor de analiză originale în afara României.