Istoric

1966 Înfiinţarea Laboratorului Central de Diagnostic Veterinar prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 248/1966
1971 Organizarea şi debutul activităţii specifice, prin Ordinul MAIA nr. 83/1971
1980 Lărgirea competenţelor instituţiei şi schimbarea denumirii în Laboratorul Central Sanitar Veterinar de Diagnostic
1981 Prima criză majoră – pierderea personalităţii juridice prin Decretul 170/1981
1986 A doua perioadă de criză majoră prin pierderea şi demolarea sediului iniţial
1987 A treia perioadă de criză majoră prin mutarea în sediul Laboratorului de Control Ştiinţific al Produselor de Uz Veterinar şi în dependinţe ale ICVB Pasteur
1990 Redobândirea unui sediu în arealul iniţial, dar într-o nouă locaţie pavilionul 11 al FMV Bucureşti
1992 Mutarea definitivă în actualul sediu, fosta cantină a FMV Bucureşti
1993 Redobândirea autonomiei ca instituţie cu personalitate juridică şi sediu propriu prin HG 785/1992
1999 Lărgirea competenţelor instituţiei şi transformarea acesteia în Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală
2004 Instituirea în cadrul Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare a unei structuri de coordonare a laboratoarelor sanitare veterinare – prin OG 42/2004
2006 Instituirea în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei structuri specifice de coordonare – Serviciul de Coordonare Tehnică a Institutelor de Referinţă şi a Laboratoarelor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin HG 130/2006
2007 Înfiinţarea Laboratoarelor naţionale de referinţă pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor, prin Ordinul ANSVSA 205/20.12.2007
2009 Instituirea în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei noi structuri specifice de coordonare – Direcţia Coordonare Tehnică a Institutelor de Referinţă, L.S.V.S.A. şi Farmacovigilenţă, prin OUG 27/ 2009