Etică și integritateEtica și integritatea sunt elemente cheie pentru furnizarea unor servicii publice de calitate, iar lipsa sau abaterile de la acestea afectează capacitatea unei instituţii publice de a-şi îndeplini obiectivele în condiţii de eficacitate şi eficienţă.

Etica şi integritatea sunt integrate în sistemul de control intern managerial (SCIM), generând un climat optim de desfăşurarea a activităţilor în cadrul IDSA. Consilierea etică , gestionarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor, utilizarea unui sistem de raportare a iregularităţilor pentru prevenirea corupţiei şi a fraudelor de orice tip, sunt doar câteva dintre instrumentele de lucru.

Documente: