Structuri specifice - LNRDSALNRDSA, cu denumirea completă "Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Diagnostic şi Sănătate Animală", ca Organism de Evaluare a conformităţii (OEC) aflat sub acreditare RENAR, este o unitate structurală în cadrul IDSA, aflată în coordonarea Directorului Adjunct Tehnic, fiind compusă din:

 • entităţi funcţionale de ordin tehnic, de tip colaborativ: LNR-uri, organizate pentru asigurarea corespondeţei cu entităţi similare din spaţiul internaţional şi UE.
 • unităţi funcţionale de ordin administrativ, de tip: "serviciu", "birou" sau "compartiment", organizate conform reglementărilor pentru cadrul general de organizare și funcționare a autorităților și instituțiilor administrației publice.

Unităţile funcţionale de ordin administrativ ale LNRDSA sunt:


 1. Serviciul Sănătate şi Evaluare Bunăstare Animală
 2. Serviciul Morfopatologie
 3. Serviciul Bacteriologie, Parazitologie, Micologie, Micotoxicologie
 4. Serviciul Viroze Majore, Unitate de Înaltă Biosecuritate
 5. Serviciul Virusologie
 6. Serviciul Biologie Moleculară şi Organisme Modificate Genetic, Centrul Internaţional de Boli Transfrontaliere, Emergente şi Zoonoze
 7. Serviciul Imunologie
 8. Serviciul Toxicologie – Chimie
 9. Serviciul Sănătate Animale Acvatice şi Insecte Utile
 10. Serviciul Epidemiologie, Analize de Risc şi Programe