Programe de cercetare în derulare

 1. Proiectul „Identificarea şi monitorizarea complexă a zoonozelor silvatice din România şi relaţia lor transfrontalieră”, FMV Cluj-Napoca coordonator proiect, IDSA partener în proiect
 2. Programul privind monitorizarea şi controlul pestei porcine clasice în România, în anul 2013
 3. Programul de supraveghere al influenţei aviare la păsări domestice şi sălbatice în România, în anul 2013
 4. Programul de supraveghere pentru bluetongue în România, în anul 2013
 5. Programul pentru supravegherea, controlul şi eradicarea rabiei în România, în anul 2013
 6. Programul naţional pentru controlul Salmonella la curcani în România, în anul 2013
 7. Programul naţional pentru controlul Salmonella la borileri (Gallus gallus) în România, în anul 2013
 8. Programul naţional pentru controlul Salmonella la găini ouătoare (Gallus gallus) în România, în anul 2013
 9. Programul naţional pentru controlul Salmonella la găini pentru reproducţie (Gallus gallus) în România, în anul 2013
 10. Planul Romaniei pentru prevenirea şi monitorizarea encefalopatiilor spongiforme transmisibile (EST), 2013
 11. Programul Romaniei pentru creşterea rezistenţei ovinelor la EST pentru anul 2013
 12. a) activităţi derulate
 13. Programul IS11/IB/AG-01 Institutional and laboratory capacity building to ensure food safety.

Decizia ANCS nr.9666/2.06.2008 privind atestarea IDSA pentru activităţi de cercetare conform HG nr. 551/2007: Decizia ANCS

Fisa Potentialului Partener

Raport de autoevaluare IDSA

 1. Raport de autoevaluare perioada februarie 2008 - februarie 2011
  Raport Autoevaluare Cercetare-IDSA
 2. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI4
  Anexa 4.1
 3. Produse şi tehnologii rezultate din activitatea de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar (Se indică contractul şi firma care utilizează produsul, serviciul şi tehnologia) în perioada martie 2008 – mai 2011
  Anexa 4.3
 4. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate CNCSIS, categoria B, fără cotaţie ISI în perioada martie 2008 – mai 2011
  Anexa 5.1
 5. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program
  Anexa 5.2
 6. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar
  Anexa 5.3
 7. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional
  Anexa 6.2
 8. Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie
  Anexa 6.3
 9. Specialişti IDSA – Doctori în ştiinţă
  Anexa 6.6
 10. Venituri realizate prin contracte de cercetare – dezvoltare pentru perioada martie 2008 – mai 2011, finanţate din fonduri internaţionale publice
  Anexa 7.1
 11. Venituri realizate prin contracte de cercetare – dezvoltare pentru perioada martie 2008 – mai 2011, finanţate din fonduri naţionale publice
  Anexa 7.3
 12. Venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie)
  Anexa 7.5
 13. Personal angrenat în activitatea de cercetare şi care a realizat sau realizează venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/din care doctori în ştiinţă
  Anexa 8.1
 14. Date privind perfecţionarea resursei umane
  Anexa 8.2
 15. Lista Laboratoarelor Naţionale de Referinţă din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală
  Anexa 9.1
 16. Lista echipamentelor performante achizitionate în perioada martie 2008 – mai 2011
  Anexa 9.2