HG 1415/2009
Ordonanta 25/2008
Ordonanta 42/2004
Ordonanta 600/2018


Constituţia României din 21 noiembrie 1991, republicată în anul 2003

Ordonanţa Guvernului nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii veterinare, aprobată prin Legea nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, modificată şi completată de:
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 88 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Legea nr. 127 din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 49 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea, aprobată prin, Legea nr. 514 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea
 • Legea nr. 238 din 12 iulie 2007 pentru modificarea art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • Legea nr. 1 din 8 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • Legea nr. 1 din 8 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • Legea nr. 180 din 13 octombrie 2008 pentru modificarea art. 26 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 27 din 18 martie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, aprobată prin Legea nr. 257 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 73 din 17 iunie 2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Legea nr. 374 din 26 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
Ordinul nr. 205 din 20 decembrie 2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora

Ordinul nr. 25 din 19 martie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, prelucrare primară, ambalare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator în domeniul sănătăţii animalelor

Ordinul nr. 20 din 5 martie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce reglementează condiţiile generale şi specifice pentru autorizarea laboratoarelor supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

Ordinul nr. 45 din 6 aprilie 2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, modificat şi completat prin:
 • Ordinul nr. 15 din 27 ianuarie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare
 • Ordinul nr. 174 din 24 septembrie 2007 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare
 • Ordinul nr. 84 din 3 octombrie 2008 privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare
 • Ordinul nr. 35 din 15 iunie 2009 privind modificarea şi completarea unor acte normative care stabilesc tarife în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Hotărârea de Guvern nr. 1415 din 18 noiembrie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

Hotărârea de Guvern nr. 331 din 18 martie 2009 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să le pună în aplicare, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2009

Ordinul nr. 24 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2009 şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2009

Hotărârea de Guvern nr. 1214 din 7 octombrie 2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

Hotărârea de Guvern nr. 1189 din 3 octombrie 2009 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Centrului Naţional de Combatere a Bolilor şi ale structurilor din componenţa acestuia

Măsuri de supraveghere, control şi eradicare a bolilor la animale

Febra aftoasă
Ordinul nr. 113 din 27 aprilie 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile pentru combaterea febrei aftoase, transpune Directiva Consiliului 2003/85/CE

Pesta porcină clasică
Ordinul nr. 67 din 12 iulie 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile pentru controlul pestei porcine clasice, transpune Directiva Consiliului 2001/89/CE
Ordinul nr. 1113 din 23 decembrie 2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Planul de urgenţă pentru pesta porcină clasică
Ordin nr. 66 din 12 iulie 2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care aprobă un manual de diagnostic stabilind proceduri de diagnostic, metode de prelevare a probelor şi criterii pentru evaluarea testelor de laborator pentru confirmarea pestei porcine clasice
Ordinul nr. 70 din 4 august 2008 privind aprobarea Reţelei pentru monitorizarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2008

Pesta porcină clasică
Ordinul nr. 99 din 26 aprilie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane, transpune Directiva Consiliului 2002/60/CE

Influenţa aviară
Ordinul nr. 54 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control pentru gripa aviară, transpune Directiva Consiliului 2005/94/CE
Ordinul nr. 28 din 13 februarie 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte măsurile de biosecuritate pentru a reduce riscul transmiterii influenţei aviare înalt patogene provocate de virusul A al influenţei aviare subtipul H5N1 de la păsările vii care trăiesc în sălbăticie la păsările domestice şi alte păsări captive şi care prevede un sistem de detectare rapidă în zonele expuse unui risc deosebit
Ordinul nr. 188 din 2 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la unele măsuri de protecţie privind influenţa aviară produsă de subtipul H5N1 înalt patogen la păsările crescute în scop comercial

Pesta africană a calului
Ordinul nr. 135 din 16 iunie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control şi combatere a pestei africane a calului, transpune Directiva Consiliului 92/35/CEE

Boala de Newcastle
Ordin nr. 153 din 27 iunie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul bolii de Newcastle (pseudopesta aviară), transpune Directiva Consiliului 92/66/CEE
Ordin nr. 491 din 22 octombrie 2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare stabilind criteriile pentru vaccinurile utilizate contra bolii de Newcastle în contextul programelor de vaccinare de rutină
Ordin nr. 1114 din 23 decembrie 2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Planul de contingenţă şi Manualul de instrucţiuni pentru boala de Newcastle

Bolile animalelor acvatice
Ordinul nr. 170 din 6 septembrie 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice, transpune Directiva 2006/88/CE

Boala veziculoasă a porcului
Ordinul nr. 133 din 16 iunie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care introduce măsuri generale pentru controlul unor boli ale animalelor şi măsuri specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului, transpune Directiva Consiliului 92/119/CEE

Encefalopatii Spongiforme Transmisibile
Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă, are aplicabilitate directă

Bluetongue
Ordinul nr. 32 din 16 februarie 2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte prevederi specifice pentru controlul şi eradicarea bolii limbii albastre, transpune Directiva Consiliului 2000/75/CE
Ordinul nr. 154 din 2 august 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind strategia de supraveghere a bolii limbii albastre

Bruceloza bovină, Tuberculoza bovină şi Leucoza enzootică bovină
Ordinul nr. 61 din 13 martie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, transpune Directiva Consiliului 64/432/CEE

Rabia
Ordin nr. 642 din 23 decembrie 2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la recunoaşterea vaccinurilor antirabice
Ordin nr. 6 din 7 ianuarie 2003 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care desemnează instituţia specifică responsabilă pentru stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice în scopul monitorizării eficienţei vaccinurilor antirabice
Ordin nr. 21 din 31 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista laboratoarelor autorizate pentru controlul eficienţei vaccinării antirabice la unele carnivore domestice
Hotărârea nr. 55 din 16 ianuarie 2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România
Ordin nr. 29 din 28 martie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice

Salmoneloze şi alte zoonoze
Ordinul nr. 34 din 17 februarie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la monitorizarea zoonozelor şi agenţilor zoonotici, transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/99/CE
Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonellei şi al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară, are aplicabilitate directă

Comerţ intracomunitar cu animale vii
Ordinul nr. 61 din 13 martie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, transpune Directiva Consiliului 64/432/CEE
Ordinul nr. 8 din 19 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, ce reglementează comerţul intracomunitar cu ovine şi caprinem, transpune Directiva Consiliului 91/68/CEE
Ordinul nr. 30 din 15 februarie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce guvernează mişcarea ecvideelor şi importul lor din ţări terţe, transpune Directiva Consiliului 90/426/CEE
Ordinul nr. 144 din 21 iunie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerţul intracomunitar şi importul din ţări terţe de păsări şi ouă de incubaţie, transpune Directiva Consiliului 90/539/CEE
Ordinul nr. 170 din 6 septembrie 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice, transpune Directiva 2006/88/CE
Ordinul nr. 205 din 25 august 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, transpune Directiva Consiliului 88/407/CEE
Ordinul nr. 217 din 13 septembrie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor, aplicabile comerţului intracomunitar şi importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia porcine, transpune Directiva Consiliului 90/429/CEE
Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului, are aplicabilitate directă

Bunăstarea animalelor
Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97
Ordinul nr. 180 din 12 august 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii, transpune Directiva Consiliului 93/119/CE
Ordinul nr. 136 din 16 iunie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare, transpune Directiva Consiliului 99/74/CE
Ordinul nr. 75 din 15 august 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor de fermă, transpune Directiva Consiliului 98/58/CE
Ordinul nr. 202 din 25 august 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor (transpune Directiva Consiliului 91/630/CEE abrogată de Directiva Consiliului 2008/120/CE ), transpune Directiva Consiliului 2008/120/CE
Ordinul nr. 72 din 15 august 2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia viţeilor
Ordonanţa nr. 37 din 30 ianuarie 2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, modificată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 12 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului, transpune Directiva Consiliului 86/609/CEE

Reziduuri la animalele vii
Ordinul nr. 95 din 2 aprilie 2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele de origine animală, transpune Directiva Consiliului 96/23/CE
Ordinul nr. 199 din 24 august 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste, transpune Directiva Consiliului 96/22/CE

Reziduuri şi alte substanţe nedorite în hrana pentru animale
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic, are aplicabilitate directă

Deşeuri
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002
Regulamentul (CE) nr. 811/2003 al Comisiei din 12 mai 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește interzicerea reutilizării peștelui în interiorul speciei, îngroparea și incinerarea subproduselor animaliere și anumite măsuri tranzitorii, are aplicabilitate directă

Buna Practică de Laborator
Ordinul nr. 455 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator

Organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
Legea nr. 160 din 30 iulie 1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*), modificată de:
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 72 din 24 mai 1999 pentru completarea art. 25 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, aprobată de Legea nr. 604 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1999 pentru completarea art. 25 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • Legea nr. 592 din 22 decembrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
Legea nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din Româniam modificată de:
 • Hotărârea de Guvern nr. 1921 din 10 noiembrie 2004 pentru modificarea anexelor nr. 2, 3 şi 5 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
Hotărârea de Guvern nr. 860 din 3 iunie 2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar, modificată de:
 • Hotărârea de Guvern nr. 1242 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar
 • Hotărârea de Guvern nr. 79 din 23 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar