Ofertă instruiri/2016

Strategia de comunicare şi protecţie a comunicării în IDSA

Comunicarea şi protecţia comunicării se realizează pe baza unei proceduri care cuprinde următoarele aspecte:
1. Noţiuni generale
2. Noţiuni elementare
2.1. Termeni şi definiţii
2.2. Importanţa procesului de comunicare
2.3. Aspecte semnificative ale comunicării
2.4. Obiectivele tactice generale în procesul comunicării
2.5. Funcţiile comunicării
2.6. Bariere în procesul de comunicare şi contracararea lor
2.7. Comunicarea internă - comunicarea în organizaţii
2.8. Comunicarea externă - comunicarea publică
2.9. Auditul procesului de comunicare
3. Gestionarea informaţiilor
3.1. Cadrul instituţional de comunicare şi protecţie a informaţiilor
3.2. Categorii de informaţii ce fac obiectul comunicării oficiale
4. Gestionarea procesului de comunicare publică
4.1. Relaţii cu publicul
4.2. Soluţionarea petiţiilor
4.3. Relaţii publice
4.4. Comunicarea – strategii de comunicare
4.5. Evaluarea comunicării
4.6. Criterii de evaluare a comunicării
5. Module de comunicare oficială în IDSA
5.1. Modul comunicare referitor la activitatea de cercetare
5.2. Modul comunicare referitor la programe tehnice
5.3. Modul comunicare referitor la manualul calităţii
5.4. Modul comunicare referitor la testele de comparare interlaboratoare (PT)
5.5. Modul comunicare referitor la relaţia cu clienţii
5.6. Modul comunicare referitor informaţiile tehnice şi ştiinţifice specifice
5.7. Modul comunicare privind dezvoltarea vizibilităţii IDSA
5.8. Modul comunicare privind situaţiile de urgenţă
5.9. Modul comunicare privind reţeaua de comunicare cu ANSVSA
5.10. Modul comunicare privind comunicarea cu partenerii interni
5.11. Modul comunicare privind patrimoniul de standarde
5.12. Modul comunicare privind informaţiile care susţin mediul intern de comunicare: operative, videoconferinţe, alte întâlniri
5.13. Modul comunicare privind informaţii extrase din traducerile de specialitate
5.14. Modul comunicare privind autorizaţia de acces la informaţii secret de serviciu
6. Ghid practic pentru protecţia informaţiilor clasificate secrete de serviciu în institutul de diagnostic şi sănătate animală
7. PG 024 procedură generală referitoare la protecţia informaţiilor şi a dreptului de proprietate al clienţilor
8. Registrul de evidenţă a informaţiilor secrete de serviciu
9. Registrul pentru evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu
10. Modul comunicare privind cercetarea
11. Modul comunicare referitor la programele tehnice
12. Modul comunicare privind informaţiile referitoare la sistemului de management al calităţii
13. Modul comunicare privind informaţiile referitoare la testele de competenţă şi comparările interlaboratoare
14. Modul comunicare privind relaţia cu clienţii
15. Modul comunicare privind informaţii tehnice şi ştiinţifice
16. Modul comunicare privind dezvoltarea vizibilităţii IDSA
17. Modul comunicare privind situaţiile de urgenţă
18. Modul comunicare privind reţeaua de comunicare cu ANSVSA
19. Modul comunicare privind comunicarea cu partenerii interni
20. Modul comunicare privind patrimoniul de standarde
21. Modul comunicare privind informaţiile care susţin mediul intern de comunicare
22. Modul comunicare privind informaţiile extrase din traducerile de specialitate