Proceduri standard operaţionale

 1. Profil necropsie
  1. PSO 022 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Prelevarea trunchiului cerebral prin tehnica foramen magnum
  2. PSO 023 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Prelevarea integrală a creierului la rumegătoare
 2. Profil cito/histochimie
  1. PSO 006 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Tehnica de procesare histologică a probelor de ţesuturi
  2. PSO 007 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Metoda histologică de colorare Hematoxilină – Eozină pentru evidenţierea unor structuri histologice şi topohistopatologice
  3. PSO 008 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Metoda histologică de colorare Hematoxilină – Eozină – Albastru de metil pentru evidenţierea selectivă a unor structuri histologice şi topohistopatologice
  4. PSO 009 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Metoda histologică de colorare Hematoxilină – Eozină – Verde de lumină pentru evidenţierea selectivă a unor structuri histologice şi topohistopatologice
  5. PSO 010 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Metoda histologică de colorare Van Gieson pentru evidenţierea selectivă a unor structuri histologice şi topohistopatologice
  6. PSO 011 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Metoda histologică de colorare Lillie – Pasternack pentru evidenţierea selectivă a unor structuri histologice şi topohistopatologice
  7. PSO 012 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Metoda histologică de colorare Mann pentru evidenţierea corpusculilor Babeş – Negri şi a unor incluzii virale
  8. PSO 013 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Metoda histologică de colorare Brown şi Brenn pentru evidenţierea bacteriilor Gram pozitive şi/sau Gram negative
  9. PSO 014 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Metoda histologică de colorare Ziehl – Neelsen pentru evidenţierea modificărilor bacililor alcoolo-acido-rezistenţi
  10. PSO 015 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Metoda histologică de colorare Levaditi pentru evidenţierea leptospirelor şi a altor spirochete
  11. PSO 016 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Metoda histologică de colorare Gridley pentru evidenţierea miceţilor
  12. PSO 019 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Metoda histologică de colorare Ziehl – Neelsen modificată pentru evidenţierea modificărilor histopatologice patognomonice din micobacterioze si a bacililor alcoolo– acido–rezistenţi
  13. PSO 024 Morfopatologie/EST - Metoda histologică de colorare Pappenheim pentru evidenţierea unor structuri neoplazice
  14. PSO 025 Morfopatologie/EST - Metoda citologică de colorare cu albastru de toluidină pentru evidenţierea celularităţii şi a prezenţei unor bacterii şi paraziţi
  15. PSO 028 Morfopatologie/EST – Metoda histologică de colorare Pasini pentru evidenţierea unor structuri normale şi patologice din piele, ţesutul conjunctiv, ţesutul muscular şi din organele parenchimatoase.
  16. PSO 029 Morfopatologie/EST – Test citologic rapid pentru diagnostic în micobacterioze
 3. Profil cito/histochimie
  1. PSO 017 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Metoda histochimică de colorare Perls pentru evidenţierea siderocitelor
  2. PSO 018 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Metoda histochimică de colorare Albastru Alcian pentru evidenţierea mucopolizaharidelor acide
  3. PSO 020 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Metoda histolochimică de colorare Albastru Alcian – Periodic Acid Schiff pentru evidenţierea mucopolizaharidelor acide şi neutre
  4. PSO 021 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Metoda histochimică de colorare Periodic Acid Schiff (PAS) Standard după Hotchins – Mc Manus pentru evidenţierea mucopolizaharidelor neutre
 4. Profil imunocito (histo) chimie
  1. PSO 004 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Detecţia PrPres prin testul de confirmare imunohistochimic pentru EST
  2. PSO 031 Morfopatologie - Detecţia unor antigene virale sau bacteriene prin metoda imunohistochimică
 5. Profil EST - Diagnosticul rapid, de confirmare şi de discriminare al Encefalopatiilor Spongiforme Transmisibile
  1. PSO 001 Morfopatologie/EST , Ediţia 3, revizia 2 - Detecţia PrPres prin testul rapid ELISA pentru EST
  2. PSO 002 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Detecţia PrPres prin testul rapid Western Blotting pentru EST
  3. PSO 003 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Detecţia PrPres prin testul rapid imunocromatografic pentru EST
  4. PSO 005 Morfopatologie/EST, Ediţia 1, revizia 0 - Detecţia PrPres prin testul de confirmare Western Blott pentru EST
  5. PSO 026 Morfopatologie/EST - Testul de discriminare pentru tipizarea de suşe EST la rumegătoare mici
  6. PSO 027 Morfopatologie - Detecţia materialului de risc specific pentru ESB din masele musculare ale rumegătoarelor/suprafeţe tehnologice din abatoare
  7. PSO 032 Morfopatologie Ediţia 1, revizia 0 - Detecţia PrPres prin testul rapid ELISA(protocolul cu polimeri chimici) pentru EST
 6. Profil bacteriologie
  1. PSO 001 Bacteriologie, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008 - Salmonellosis
  2. PSO 002 Bacteriologie, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008 - Anthrax
  3. PSO 003 Bacteriologie, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008 - Ovine epididymitis (Brucella ovis)
  4. PSO 004 Bacteriologie, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008 - Bovine Tuberculosis
  5. PSO 005 Bacteriologie, Ediţia 1, revizia 0 - Catalogul naţional al metodelor omologate, de diagnostic paraclinic veterinar (cod metodă 1.12)
  6. PSO 006 Bacteriologie, Ediţia 1, revizia 0 - Catalogul naţional al metodelor omologate, de diagnostic paraclinic veterinar (cod metodă 1.7)
  7. PSO 007 Bacteriologie - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terestial Animals, 6th Edition, 2008 - Campylobacter jejuni şi Campylobacter coli. Volume 2, Part 2, Section 2.9, Chapter 2.9.3. ; SR EN ISO 10272-1: 2006. Metodă orizontală pentru detectarea şi enumerarea Campylobacter spp. Partea 1: metodă de detectare
  8. PSO 008 Bacteriologie - F.W.Brenner, R.G.Villar, F.J. Angulo, R. Tauxe and B.Swaminathan, 2000, Salmonella Nomenclature. Journal of Clinical Microbiology, 38: No.7 2465-2467; Popoff, M.Y., 2001, Antigenic Formulas of the Salmonella Serovars, 8th edition. WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Salmonella, Pasteur Institute, Paris, France; Patrick A.D. Grimont and François-Xavier Weill 2007, 2001, Antigenic Formulas of the Salmonella Serovars, 8th edition. WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Salmonella, Pasteur Institute, Paris, France; Instrucţiuni de utilizare a antiserurilor Salmonella (Statens Serum Institut, Biorad, Denca)
  9. PSO 030 AaAVm/AVm - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, cap. 2.2.3
  10. PSO 031 AaAVm/AVm - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, cap. 2.2.3
  11. PSO 023 AaAVm/AVm - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, cap.2.2.2
  12. PSO 004/AaAVm/Aa - Bacteriology manual, Finfish and shellfish, Kimberley A. Whitman and Neil MacNair
  13. PSO 020/ AaAVm/Aa - Bacteriology manual, Finfish and shellfish, Kimberley A. Whitman and Neil MacNair
  14. PSO 021 AaAVm/Aa - ISO 6579: 2003
  15. PSO 022 AaAVm/ Aa - ISO/TS 16649-3: 2005
 7. Profil micologie
  1. PSO 001 Micol/Micotox - Examenul micologic al furajelor Metoda orizontală pentru numărarea drojdiilor şi mucegaiurilor Tehnica numărării coloniilor la produsele cu activitatea apei mai mică sau egală cu 0,95.
  2. PSO 004 Micol/Micotox - Izolarea si identificarea miceţilor din cadavre, materiale biologice şi /sau patologice recoltate de la animale bolave sau suspecte de îmbolnăvire
 8. Profil micotoxicologie
  1. PSO 002 Micol/Micotox - Determinarea aflatoxinei totale din furaje prin tehnica ELISA
  2. PSO 006 Micol/Micotox - Determinarea ochratoxinei A din furaje prin tehnica ELISA
  3. PSO 007 Micol/Micotox - Determinarea zearalenonei din furaje prin tehnica ELISA
  4. PSO 008 Micol/Micotox - Determinarea deoxinivalenolului din furaje prin tehnica ELISA
  5. PSO 009 Micol/Micotox - Analiza bacteriologică a apei destinată adăpării animalelor
  6. PSO 010 Micol/Micotox - Verificarea eficienţei decontaminării în domeniul sanitar veterinar
 9. Profil parazitologie
  1. PSO 001 Parazitologie, Ediţia 2, revizia 1 - Examenul trichineloscopic al cărnii la porcine, Regulamentul CE nr. 2075/2006, Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, Ed. 2008, cap. 2.1.16
  2. PSO 002 Parazitologie, Ediţia 2, revizia 1 - Evidenţierea ouălor şi chisturilor de paraziţi din materiile fecale prin flotaţie şi sedimentare, Diagnostic Veterinary Parasitology - Charles M. Hendrix, Second edition, 1998, Veterinary Clinical Parasitology- Margaret W. Sloss, Russell L. Kemp, Anne M. Zajac, Ed. 1994, Veterinary Clinical Parasitology -Anne M. Zajac, Gary A. Conboy, Seventh edition, 2006
  3. PSO 003 Parazitologie, Ediţia 2, revizia 1 - Evidenţierea larvelor de paraziţi din materiile fecale şi din probele de ţesut biologic, metoda Baerman Diagnostic Veterinary Parasitology - Charles M. Hendrix, Second edition, 1998, Veterinary Clinical Parasitology- Margaret W. Sloss, Russell L. Kemp, Anne M. Zajac, Ed. 1994, Veterinary Clinical Parasitology -Anne M. Zajac, Gary A. Conboy, Seventh edition, 2006
  4. PSO 004 Parazitologie, Ediţia 2, revizia 1 - Evidenţierea protozoarelor din sânge în frotiuri fixate şi colorate prin metoda panoptică May Grumwald Giemsa Veterinary Clinical Parasitology - Margaret W. Sloss, Russell L. Kemp, Anne M. Zajac, Ed. 1994
  5. PSO 005 Parazitologie, Ediţia 2, revizia 1 - Evidenţierea protozoarelor vii din sânge în picătură strivită între lamă şi lamelă Veterinary Clinical Parasitology - Margaret W. Sloss, Russell L. Kemp, Anne M. Zajac, Ed. 1994
  6. PSO 006 Parazitologie, Ediţia 2, revizia 1 - Evidenţierea helminţilor din sânge în frotiuri fixate şi colorate prin metoda panoptică May Grumwald Giemsa Veterinary Clinical Parasitology - Margaret W. Sloss, Russell L. Kemp, Anne M. Zajac, Ed. 1994
  7. PSO 007 Parazitologie, Ediţia 2, revizia 1 - Evidenţierea protozoarelor din materii fecale prin preparat direct cu soluţie Lugol Veterinary Clinical Parasitology - Margaret W. Sloss, Russell L. Kemp, Anne M. Zajac, Ed. 1994
  8. PSO 008 Parazitologie Ediţia 2, revizia 1 - Evidenţierea protozoarului Cryptosporidium spp. din materiile fecale metoda Ziehl Nieelsen modif. Henriksen şi Poblenz, Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008. cap. 2.9.4
  9. PSO 009 Parazitologie, Ediţia 2, revizia 1 - Diagnosticul trichinelozei prin digestie artificială (peptică), Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, cap. 2.1.16
  10. PSO 010 Parazitologie, Ediţia 2, revizia 1 - Examenul parazitologic al raclatului dermic la animale Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, cap. 2.9.8
  11. PSO 011 Parazitologie, Ediţia 2, revizia 1 - Identificarea speciilor de cestode din genul Echinococcus la animale, prin necropsie, Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, cap. 2.1.4
  12. PSO 012 Parazitologie, Ediţia 2, revizia 1 - Identificarea speciilor de cestode din genul Echinococcus la animale, prin raclarea mucoasei intestinale Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, cap. 2.1.4
  13. PSO 005/ AaAVm/Avm, Ediţia 2, revizia 1 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, cap. 2.2.1
  14. PSO 012/ AaAVm/Avm, Ediţia 2, revizia 1 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, cap/2.2.4
  15. PSO 013/ AaAVm/Avm, Ediţia 2, revizia 1 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, cap.2.2.7
  16. PSO 014/ AaAVm/Avm, Ediţia 2, revizia 1 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, cap.2.2.6
  17. PSO 024/ AaAVm/Avm, Ediţia 2, revizia 1 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, cap.2.2.7
  18. PSO 032 AaAVm/AVm - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, cap. 2.2.5
  19. PSO 019 AaAVm/Aa - Metoda omologată cod 12.9
  20. PSO 027 AaAVm/Aa - Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, ed. 2006
 10. Profil arahnoentomologie
  1. PSO 013 Parazitologie - Prelevarea, ambalarea, transportul, prelucrarea, identificarea şi conservarea insectelor hematofage (îndeosebi din familia Ceratopogonidae), Manual of veterinary parasitology laboratory techniques, Third edition, 1986; -Veterinary Clinical Parasitology -Margaret W. Sloss, Russell L. Kemp, Anne M. Zajac, Ed. 1994
  2. PSO 014 Parazitologie - Prelevarea, ambalarea, transportul, prelucrarea, identificarea şi conservarea ixodidelor, Ticks of Domestic Animals in the Mediterranean Region - A Guide to Identification of species - A. Estrada - Penna, A. Bouattour, J - L. Camicas/ A. R. Walker, Ed. 2004, Fauna căpuselor Ixodidae din Romania – Feider, 1965
 11. Profil serologie virală
  1. PSO 001 Virusologie, Ediţia 4, revizia 2 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, cap. 2.5.6
  2. PSO 002 Virusologie, Ediţia 3, revizia 2 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, cap. 2.4.11
  3. PSO 003 Virusologie, Ediţia 3, revizia 2 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, cap. 2.4.11
  4. PSO 004 Virusologie, Ediţia 3, revizia 2 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, cap.2.5.10 şi 2.1.13
  5. PSO 005 Virusologie, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008, cap. 2.4.13
  6. PSO 006 Virusologie, Ediţia 1, Revizia 0 - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008, cap. 2.8.7
  7. PSO 007 Virusologie, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008, cap. 2.1.2
  8. PSO 008 Virusologie, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008, cap. 2.8.11
  9. PSO 009 Virusologie, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008, cap. 2.1.13
  10. PSO 019 Virusologie, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. a VI-a, 2008, cap. 2.1.13
  11. PSO 020 Virusologie, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. a VI-a, 2008, cap. 2.1.13
  12. PSO 029 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 0 - Testul de hemaglutinare si inhibarea hemaglutinării; Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  13. 019 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 1 - Testul de seroneutralizare pe culturi celulare – FAVN, Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  14. PSO 020 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 1 - Testul de seroneutralizare pe culturi celulare – NPLA, Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  15. PSO 015 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 1 - Testul ELISA Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  16. PSO 030 Viroze Majore Ediţia 1 revizia 0 - Testul de hemaglutinare si inhibarea hemaglutinării Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  17. PSO 025 Viroze Majore Ediţia 1 revizia 1 - Testul ELISA blocking în fază lichidă Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  18. PSO 026 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 1 - Testul ELISA competitiv în fază solidă Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  19. PSO 039 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 0 - Testul ELISA competitiv POURQUIER Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  20. PSO 040 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 0 -Testul ELISA blocking competitiv Ingezim, Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  21. PSO 014 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 1 - Testul ELISA competitiv Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  22. PSO 023 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 1 - Testul ELISA competitiv Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  23. PSO 024 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 1 - Testul ELISA competitiv Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  24. PSO 016 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 1 - Testul ELISA indirect, Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  25. PSO 034 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 0 -Testul ELISA competitiv Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  26. PSO 032 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 0 - Testul de imunodifuzie în gel de agar, Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  27. PSO 045 Viroze majore, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, Cap. 2.1.3
  28. PSO 033 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 0 - Testul ELISA blocking Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  29. PSO 012 Virusologie, Ediţia 1 revizia 0 - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008, cap. 2.4.8
  30. PSO 013 Virusologie, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008, cap. 2.7.3./4
  31. PSO 014 Virusologie, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008, cap. 2.5.10
  32. PSO 015 Virusologie, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008, cap. 2.5.7
  33. PSO 016 Virusologie, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008, cap. 2.6.2
  34. PSO 017 Virusologie - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008, cap. 2.6.2
  35. PSO 018 Virusologie, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008, cap. 2.4.8
  36. PSO 027 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008
  37. PSO 028 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008
  38. PSO 044 Viroze Majore - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, Cap. 2.1.10
  39. PSO 043 Viroze Majore - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, Cap. 2.1.10
 12. Profil biologie virală
  1. PSO 010 Virusologie, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008, cap. 2.1.13
  2. PSO 011 Virusologie, Ediţia 1, revizia 0 - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008, cap. 2.1.13
  3. PSO 031 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 0 - Metoda de izolare a virusului pe ouă embrionate de găină, Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008
  4. PSO 001 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 1 - Testul de imunofluorescenţă directă, Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008
  5. PSO 022 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 1 - Testul de imunofluorescenţă directă, Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008
  6. PSO 013 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 0 - Test imun cu anticorpi monoclonali conjugaţi cu peroxidază, Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008
  7. PSO 012 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 1 - ELISA sandwich, Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008
  8. PSO 021 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 1 - Metoda izolare virus pe culturi de celule Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008
  9. PSO 031 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 1 - Metoda de izolare a virusului pe ouă embrionate de găină, Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008
  10. PSO 037 Viroze Majore, Ediţia 1 revizia 0 - Metoda de izolare a virusului pe ouă embrionate de găină, Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008
  11. PSO 002/AaAVm/Aa, Ediţia 2, revizia 1 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Aquatic Animals, OIE, ed. 2006
  12. PSO 003/AaAVm/Aa, Ediţia 2, revizia 1 – Ord. MAAP 471/2002, Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Aquatic Animals, OIE, ed. 2006
  13. PSO 016 /AaAVm/Aa, Ediţia 1, revizia 0 - Ord. MAAP 471/2002, Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Aqutic Animals, OIE, ed. 2006
  14. PSO 017 /AaAVm/Aa, Ediţia 1, revizia 0 - Ord. MAAP 471/2002, Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, OIE, ed. 2006
  15. PSO 018 /AaAVm/Aa, Ediţia 1, revizia 0 - Ord. MAAP 471/2002, Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, OIE, ed. 2006
  16. PSO 011 AaAVm/Aa, Ediţia 2, revizia 1 - Ord. MAAP 471/2002, Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals, OIE, ed. 2006
  17. PSO 041 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 1 - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008
  18. PSO 042 Viroze Majore, Ediţia 1, revizia 1 - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, ed. a VI-a, 2008
 13. Profil imunitate mediată umoral
  1. PSO 004 Imunologie, Ediţia 3, revizia 2 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  2. PSO 009 Imunologie, Ediţia 2 revizia 1 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  3. PSO 018 Imunologie, Ediţia 2, revizia 1 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  4. PSO 007 Imunologie, Ediţia 2, revizia 1 - Catalog Metode Omologate, Cod 6.9., Ord.ANSVSA nr.61/2006
  5. PSO 008 Imunologie, Ediţia 2, revizia 1 - Ord.ANSVSA nr.61/2006
  6. PSO 010 Imunologie, Ediţia 2, revizia 1 - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, 2008
  7. PSO 006 Imunologie, Ediţia 2, revizia 1 - Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, OIE, 2008
  8. PSO 026 Imunologie - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, cap. 2.1.9
  9. PSO 011 Imunologie, Ediţia 1, revizia 0 - Catalog Metode Omologate – cod 6.6
  10. PSO 012 Imunologie, Ediţia 1, revizia 0 - Catalog Metode Omologate, cod 6.6
  11. PSO 027 Imunologie - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008., cap. 2.7.9
  12. PSO 001 Imunologie, Ediţia 3, revizia 2 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  13. PSO 013 Imunologie, Ediţia 3, revizia 2 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  14. PSO 002 Imunologie, Ediţia 3, revizia 2 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  15. PSO 017 Imunologie, Ediţia 2, revizia 1 - Catalog Metode Omologate – cod 6.16 si 6.18
  16. PSO 014 Imunologie, Ediţia 2, revizia 1 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  17. PSO 016 Imunologie, Ediţia 2, revizia 1 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  18. PSO 019 Imunologie, Ediţia 2, revizia 1 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  19. PSO 020 Imunologie, Ediţia 2, revizia 1 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  20. PSO 021 Imunologie, Ediţia 2, revizia 1 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
  21. PSO 022 Imunologie, Ediţia 2, revizia 1 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, Ordin ANSVSA 61/2006
  22. PSO 023 Imunologie, Ediţia 2, revizia 1 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, Ordin ANSVSA 61/2006
  23. PSO 024 Imunologie, Ediţia 2, revizia 1 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008, Ordin ANSVSA 61/2006
 14. Profil imunitate mediată celular
  1. PSO 015 Imunologie, Ediţia 2, revizia 1 - Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, OIE, ed. 2008
 15. Profil identificare şi cuantificare genom
  1. PSO 001 BMOMG, ed.1, rev.2 - Identificarea genomului virusului Bluetongue
  2. PSO 002 BMOMG, ed.1, rev.0 - Genotipizarea speciilor/tulpinilor apartinand complexului Mycobacterium tuberculosis
  3. PSO 004 BMOMG, ed.1, rev.0 - Detectia genomului bacterian al speciei Paenibacillus larvae
  4. PSO 005 BMOMG, ed.1, rev.0 - Identificarea genomului herpesvirusului crapului Koi
  5. PSO 024 BMOMG, ed.3, rev.1 - Identificarea genomului virusului gripei aviare
  6. PSO 028 BMOMG, ed.4, rev.1 - Identificarea genomului virusului pestei porcine clasice
  7. PSO 029 BMOMG, ed.3, rev.0 - Detectia Salmonella spp. in probe biologice
  8. PSO 030 BMOMG, ed.2, rev.0 - Identificarea genotipurilor rezistente/susceptibile la scrapie
  9. PSO 031 BMOMG, ed.2, rev.0 - Identificarea si caracterizarea genomului virusului pseudopestei aviare
  10. PSO 032 BMOMG, ed.2, rev.0 - Identificarea si caracterizarea genomului virusului rabic
  11. PSO 033 BMOMG, ed.2, rev.0 - Identificarea si caracterizarea genomului virusului gripei aviare
  12. PSO 034 BMOMG, ed.3, rev.0 - Identificarea genomului specific Brucella spp.
  13. PSO 036 BMOMG, ed.2, rev.0 - Identificarea speciilor genului Brucella
  14. PSO 037 BMOMG, ed.1, rev.0 - Identificarea genomului virusului febrei aftoase
  15. PSO 039 BMOMG, ed.1, rev.1 - Diferentierea Campylobacter coli de Campylobacter jejuni
  16. PSO 006 BMOMG, ed.1, rev.0 - Detectia elementelor genetice p35S si t-nos din alimente si furaje
  17. PSO 027 BMOMG, ed.3, rev.1 - Identificarea si cuantificarea ADN specific liniei GTS 40-3-2 din alimente si furaje care contin soia
  18. PSO 035 BMOMG, ed.2, rev.0 - Identificarea si cuantificarea OMG din alimente si furaje care contin porumb
 16. Profil examen biochimic
  1. PSO 001 UBMOMG – BCH, Ediţia 2, revizia 1 - Catalog metode omologate şi avizate MAA cu nr. 120807/17.04.1997 şi 4239/30. 01.1998
  2. PSO 002 UBMOMG – BCH, Ediţia 2, revizia 1 - Catalog metode omologate şi avizate MAA cu nr.120807/17.04.1997 si4239/ 30.01.1998
  3. PSO 004 UBMOMG – BCH, Ediţia 1, revizia 0 - Catalog metode omologate şi avizate MAA cu nr.120807/17.04.1997 şi 4239/30.01.1998
  4. PSO 008 UBMOMG – BCH, Ediţia 2, revizia 1 - Catalog metode omologate si avizate MAA cu nr.120807/17.04.1997 si4239/ 30.01.1998
  5. PSO 009 UBMOMG – BCH, Ediţia 2, revizia 1 - Catalog metode omologate şi avizate MAA cu nr. 120807/17.04.1997 şi 4239/30.01.1998
  6. PSO 012 UBMOMG – BCH, Ediţia 2, revizia 1 - Catalog metode omologate şi avizate MAA cu nr. 120807/17.04.1997 şi 4239/30.01.1998
  7. PSO 016 UBMOMG – BCH, Ediţia 2, revizia 1 - Catalog metode omologate şi avizate MAA cu nr.120807/17.04.1997 şi 4239/30.01.1998
  8. PSO 017 UBMOMG – BCH, Ediţia 2, revizia 1 - Catalog metode omologate şi avizate MAA cu nr.120807/17.04.1997 şi 4239/30.01.1998
  9. PSO 018 UBMOMG – BCH, Ediţia 2, revizia 1 - Catalog metode omologate şi avizate MAA cu nr.120807/17.04.1997 şi 4239/30.01.1998
  10. PSO 020 UBMOMG – BCH, Ediţia 1, revizia 0 - Catalog metode omologate şi avizate MAA cu nr.120807/17.04.1997 şi 4239/30.01.1998
  11. PSO 021 UBMOMG – BCH, Ediţia 1, revizia 0 - Catalog metode omologate şi avizate MAA cu nr.120807/17.04.1997 si4239/ 30.01.1998
  12. PSO 022 UBMOMG – BCH, Ediţia 1, revizia 0 - Catalog metode omologate şi avizate MAA cu nr.120807/17.04.1997 şi 4239/ 30.01.1998
  13. PSO 023 UBMOMG – BCH, Ediţia 1, revizia 0 - Catalog metode omologate şi avizate MAA cu nr.120807/17.04.1997 şi 4239/ 30.01.1998
  14. PSO 025 UBMOMG – BCH, Ediţia 1, revizia 0 - Catalog metode omologate şi avizate MAA cu nr.120807/17.04.1997 şi 4239/ 30.01.1998
  15. PSO 031 UBMOMG – BCH, Ediţia 1, revizia 0 - Catalog metode omologate şi avizate MAA cu nr.120807/17.04.1997 şi 4239/ 30.01.1998
 17. Profil EXAMEN HEMATOLOGIC
  1. PSO 001 HN, Ediţia 1, revizia 0 - Catalog de metode omologate 8.1, 8.2, 8.3, 8.12, 8.13 si 8.24
  2. PSO 002 HN, Ediţia 1, revizia 0 - Catalog de metode omologate 8.4
  3. PSO 003 HN, Ediţia 1, revizia 0 - Catalog de metode omologate 8.5, 8.15
  4. PSO 004 HN, Ediţia 1, revizia 0 - Catalog de metode omologate 8.14, 8.15, 8.16
 18. Profil EXAMEN TOXICOLOGIC şi ECOTOXICOLOGIC
  1. PSO 005 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 3, Determinarea zincului din ser, Association of Official Analytical Chemists - Official Methods of Analysis, AOAC, cod 991.11, Veterinary Analytical Toxicology, cap. 14
  2. PSO 006 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 3, Determinarea cuprului din ser, Association of Official Analytical Chemists - Official Methods of Analysis, AOAC, cod 983.24, Veterinary Analytical Toxicology, cap. 14
  3. PSO 009 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 3, Determinarea cadmiului din apă prin spectrometrie cu absorbţie atomica, SR EN ISO 15586/2004
  4. PSO 010 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 3, Determinarea plumbului din apă prin spectrometrie cu absorbţie atomica, SR EN ISO 15586/2004
  5. PSO 011 Toxicologie, Ediţia 2, revizia 2, Determinarea conţinutului de cloruri hidrosolubile din creier, SR ISO 1841-1/2000 Carne şi preparate din carne. Determinarea conţinutului de clorură
  6. PSO 012 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 1, Identificarea carbofuranului - Randerath, K., Thin Layer Chromatography, Academic Press, New York, London, 2001 Zhelev I.Z., Vrabcheva V.G., Votsev M.T., Determination of the carbamate insecticide in biological specimens, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 7, no. 3, 2004
  7. PSO 013 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 1, Identificarea fosfurilor metalice (reacţia Wilmet), Toxicologie analitică, Ed. Medicală, 1998, p.77-78
  8. PSO 015 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 2, Determinarea zincului din apă prin spectrometrie cu absorbţie atomica, SR ISO 8288/2001: Calitatea apei. Determinarea conţinututlui de cobalt, nichel, cupru, zinc,cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie în flacără
  9. PSO 022 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 1, Identificarea stricninei, Analytical toxicology methods manual, Iowa State University, 1997
  10. PSO 023 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 1, Dozarea azotului (azotaţi şi azotiţi) din furaje, Official methods of analysis, AOAC, ed. 18th, 2005, rev.2, 2007, cod.988.07, Animal feed, cap.4
  11. PSO 024 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 1, Identificarea aldehidei epihidrinice (reacţia Kreiss), STAS 12266-84. Nutreţuri. Determinarea indicelui de peroxid, a acidităţii si a reacţiei Kreiss din grăsime
  12. PSO 025 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 2, Determinarea cuprului din apă prin spectrometrie cu absorbţie atomică (tehnica cu cuptor de grafit), SR EN ISO 15586/2004
  13. PSO 026 Toxicologie, Ediţia 2, revizia 1, Determinarea conţinutului de cloruri hidrosolubile din furaje (metoda potenţiometrică), AOAC – Officials Methods of Analysis, Ediţia 18/2005, revizia 3/2010
  14. PSO 027 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 1, Determinarea cadmiului din furaje, SR EN 15550/2008
  15. PSO 028 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 1, Determinarea plumbului din furaje, SR EN 15550/2008
  16. PSO 029 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 2, Determinarea pH – ului din apă, SR ISO 10523/2012 - Calitatea apei. Determinarea pH-ului
  17. PSO 030 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 1, Determinarea conţinutului de cloruri din apă, SR ISO 9297/2001 – Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cloruri prin titrare cu azotat de argint
  18. PSO 031 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 1, Determinarea conţinutului de azotiţi din apă, ISO 6777/2002 – Calitatea apei. Determinarea conţinutului de nitriţi – Metoda prin spectrometrie de absorbţie moleculară
  19. PSO 032 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 1, Determinarea conţinutului de azotaţi din apă-cu acid sulfosalicilic, SR ISO 7890-3/2000 – Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotaţi – Metoda spectrometrică cu acid sulfosalicilic
  20. PSO 033 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 1, Determinarea conţinutului de amoniu din apă, SR ISO 7150-1/2001 – Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu – Metoda spectrometrică manuală
  21. PSO 034 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 1, Determinarea conţinutului de seleniu din ser Environmental Protection Agency, Methods 7010, Graphite furnace atomic absorbtion spectrophotometry, februarie 2007 Agency for toxic substances and disease registry, U.S Department of health and human services, toxicological profile for selenium, Analytical methods for determining selenium in biological materials, septembrie 2003
  22. PSO 035 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 0, Determinarea conţinutului de azotaţi din apă – metoda directa 4500 – NO3 B, Ultraviolet spectrophotometric screening method, Standard Methods for examination of Water and Wastewater, ediţia 20/2000, American Public Health Association
  23. PSO 036 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 0, Determinarea plumbului din ţesuturi, SR EN 14084/2003. Foodstuffs. Determination of trace elements. Determination of lead, cadmiu, zinc, copper and iron by atomic absorption spectrometry (AAS) after microwave digestion
  24. PSO 037 Toxicologie, Ediţia 1, revizia 0, Dtereminarea sodiului din creier, SR EN 15505/2008. Produse alimentare. Determinarea sodiului şi magneziului prin spectrometria de absorbţie atomică în flacără (AAS) după digestie cu microunde
  25. PSO 038, Toxicologie, Ediţia 5, revizia 0, Determinarea magneziului din ser, Determination of Cu, Zn, Fe, Ca, Mg, Na and K in serum by Flame Atomic Absorbtion Spectroscopy, Qi Jian-Xin, Human Medical University Changcha, China, 2010
  26. PSO 039, Toxicologie, Ediţia 5, revizia 0, Determinarea calciului din ser, Determination of Cu, Zn, Fe, Ca, Mg, Na and K in serum by Flame Atomic Absorbtion Spectroscopy, Qi Jian-Xin, Human Medical University Changcha, China, 2010
  27. PSO 040, Toxicologie, Ediţia 5, revizia 0, Determinarea fosforului din ser, Manual de laborator clinic veterinar - S. Ghergariu, A. Pop, L. Kadar, Marina Spânu, Ed. All Educational, 1999
  28. PSO 042, Toxicologie, Ediţia 5, revizia 0, Determinarea proteinei totale din ser, Manual de laborator clinic veterinar - S. Ghergariu, A. Pop, L. Kadar, Marina Spânu, Ed. All Educational, 1999
  29. PSO 043, Toxicologie, Ediţia 5, revizia 0, Determinarea activitatii GOT/ASAT din ser, Manual de laborator clinic veterinar - S. Ghergariu, A. Pop, L. Kadar, Marina Spânu, Ed. All Educational, 1999
  30. PSO 044, Toxicologie, Ediţia 5, revizia 0, Determinarea activitatii GPT/ALAT din ser, Manual de laborator clinic veterinar - S. Ghergariu, A. Pop, L. Kadar, Marina Spânu, Ed. All Educational, 1999
  31. PSO 045, Toxicologie, Ediţia 5, revizia 0, Determinarea glucozei din ser, Manual de laborator clinic veterinar - S. Ghergariu, A. Pop, L. Kadar, Marina Spânu, Ed. All Educational, 1999
  32. PSO 046, Toxicologie, Ediţia 5, revizia 0, Determinarea acidului uric din ser, Manual de laborator clinic veterinar - S. Ghergariu, A. Pop, L. Kadar, Marina Spânu, Ed. All Educational, 1999
  33. PSO 047, Toxicologie, Ediţia 5, revizia 0, Determinarea ureei din ser, Manual de laborator clinic veterinar - S. Ghergariu, A. Pop, L. Kadar, Marina Spânu, Ed. All Educational, 1999
  34. PSO 048, Toxicologie, Ediţia 5, revizia 0, Determinarea activitatii fosfatazei alcaline din ser, Manual de laborator clinic veterinar - S. Ghergariu, A. Pop, L. Kadar, Marina Spânu, Ed. All Educational, 1999
  35. PSO 049, Toxicologie, Ediţia 5, revizia 0, Determinarea creatininei din ser, Manual de laborator clinic veterinar - S. Ghergariu, A. Pop, L. Kadar, Marina Spânu, Ed. All Educational, 1999
  36. PSO 050, Toxicologie, Ediţia 5, revizia 0, Determinarea colesterolului din ser, Manual de laborator clinic veterinar - S. Ghergariu, A. Pop, L. Kadar, Marina Spânu, Ed. All Educational, 1999
  37. PSO 051, Toxicologie, Ediţia 5, revizia 0, Determinarea activitatii amilazei din ser, Manual de laborator clinic veterinar - S. Ghergariu, A. Pop, L. Kadar, Marina Spânu, Ed. All Educational, 1999
  38. PSO 052, Toxicologie, Ediţia 5, revizia 0, Determinarea albuminelor din ser, Manual de laborator clinic veterinar - S. Ghergariu, A. Pop, L. Kadar, Marina Spânu, Ed. All Educational, 1999
  39. Determinarea unor metale din furaje, apă, probe biologice prin spectrometrie de absorbţie atomică
  40. Determinarea unor metale din furaje, apă, probe biologice prin spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv
  41. Determinarea azotatilor şi a azotitilor din probe biologice
  42. Identificarea acidului cianhidric din plante şi probe biologice
  43. Determinarea substanţelor oxidabile din apă
  44. Identificarea pesticidelor organoclorurate din furaje, apă, probe biologice prin cromatografie în strat subţire/gaz-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă
  45. Identificarea pesticidelor organofosforice din furaje, apă, probe biologice prin cromatografie în strat subţire/gaz-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă
  46. Identificarea erbicidelor triazine din furaje, apă, probe biologice prin cromatografie în strat subţire/gaz-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă
  47. Identificarea erbicidelor de tip 2,4 D din furaje, apă, probe biologice prin cromatografie în strat subţire/lichid-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă
  48. Identificarea pesticidelor organomercurice din furaje, apă, probe biologice prin cromatografie în strat subţire
  49. Identificarea unor raticide anticoagulante din probe biologice prin lichid-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă
  50. Identificarea piretroizilor din probe biologice prin gaz-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă/lichid-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă
  51. Identificarea fipronilului din probe biologice prin lichid-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă
  52. Identificarea tiametoxamului din probe biologice prin gaz-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă
  53. Identificarea acetamipridului din probe biologice prin gaz-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă
  54. Identificarea thiaclopridului din probe biologice prin lichid-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă
  55. Identificarea imidaclopridului din probe biologice prin lichid-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă
  56. Identificarea alfa-naftil-tioureei (ANTU) din probe biologice prin lichid-cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă
 19. Profil examenul statusului hormonal
  1. PSO 004 Reproducţie, Ediţia 1, revizia 0 - Catalog metode omologate cod 9.4
 20. Profil examenul materialului seminal
  1. PSO 001 Reproducţie, Ediţia 1, Revizia 0 - Catalog metode omologate cod 9.5
  2. PSO 002 Reproducţie, Ediţia 1, revizia 0 - Catalog metode omologate cod 9.6
  3. PSO 003 Reproducţie, Ediţia 1, revizia 0 - Catalog metode omologate cod 9.7
 21. Profil ANALIZE CHIMICE SI BACTERIOLOGICE ALE APEI
  1. PSO 027 PME, Ediţia 1, revizia 0 - SR EN ISO 9308-1: 2004
  2. PSO 028 PME, Ediţia 1, revizia 0 - SR EN ISO 7899-2: 2002
  3. PSO 029 PME, Ediţia 1, revizia 0 - SR EN ISO 6222: 2004
 22. Profil EXAMEN IGIENĂ
  1. PSO 001 Igienă - Catalog de metode omologate avizate de MAA 120807/17.04.1997; 4239/30.01.1998; 93264/03.03.2000; 15476/09.2002; 157792/19.07.2002 SR EN ISO 4833: 2003 SR EN ISO 6888-1: 2002 SR EN ISO 12296: 2001 ISO/TS 11133-1: 2000